FACTICX.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens alleen om jou diensten te kunnen bieden waar jij om gevraagd hebt.

Jouw persoonlijke gegevens

We zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat jij in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor jij ze aan ons toevertrouwt. Door ons een email te sturen kan jij jouw gegevens laten verwijderen.

FACTICX.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe jij de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van jouw bezoek. Als jij cookies wilt uitschakelen, kun jij dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze privacy policy? Stuur een e-mail naar info@facticx.nl.